Is mise Marcas, is Éireannach mé. Ní cainteoir Gaeilge ó dhúchas mé – fainic mo chuid aistriúchánaise – ach tá a lán suime agam inti, go háirithe sa ghramadach thall is abhus, agus i miotaseolaíocht na nGael ar an suíomh seo.

Tá mo bheirt mhac ag freastal ar Ghaelscoil Thaobh na Coille.

ᚋᚐᚎᚉᚐᚄ

[ WikiPedia EN (.m) | WikiPedia GA (.m) | WikiPedia DE | WikiPedia FR | WikTionary EN | WikTionary GA | WikiData ]

[ Clár Dubh | Tionscadal | Cruthaithe | Suíomhanna | Scoláirí agus údair ]

[ Lámhscríbhinní | Annála | Scéalta A&B | Miotaseolaíocht na nGael | Na Scéalta Miotaseolaíochta | An Rúraíocht | An Fhiannaíocht | Scéalaíocht na Ríthe | Eachtra agus Iomhramh ]

[ Lonnaitheoirí | Fomhóraigh | Fir Bholg | Tuatha Dé Danann | Clann Mhíle ]

[ Ciníocha | Ríochtaí | Connachta | Laigin | | Mumha | Osraí | Ulaid ]

[ Ginealas Éireann | Seanchas == An Féineachas | Ogham | Inscríbhinní Oghaim ]

[ Contaetha | Barúntachtaí ]

Úsáideoir:Marcas.oduinn/Teimpléad:Barra Roghchláir

Slite isteach Cuir in Eagar

Cé' chaoi? Cuir in Eagar