Is í an aibítir Choptach an aibítir ina scríobhtar an Choptais. Tá sí fós á húsáid sna heaglaisí Coptacha faoi láthair.

Litreacha Coptacha sa cló Meimfíseach (Bohaerach)

Tábla na hAibítreCuir in Eagar

íomhá mórscript mionscript luach uimhriúil ainm traslitriú (IPA)
  1 alpʰa a ([ɑ, ʕ, ʔ])
  2 bēta b, v, w
  3 gamma g (/k/, /g, ŋ, ɣ/)
  4 dalda d (/d, ð/)
  5 ei e
  6 sou
  7 zēta z (/s/, /z/)
  8 ēta ē (/eː, ɛː, i/)
  9 tʰēta tʰ (/tʰ, θ/)
  10 iōta i (/i, j/)
  20 kappa k, q
  30 laula l
  40 m
  50 n
  60 kˢi kˢ (/ks/)
  70 ou o
  80 pi p, b
  100 r
  200 sēmma s
  300 tau t (/t, d/)
  400 he u (/u, w, i, v/)
  500 pʰi pʰ (/pʰ, f/)
  600 kʰi kʰ (/kʰ, χ, ʃ/)
  700 pˢi pˢ (/ps/)
  800 ō ō (/oː/)
  Ϣ ϣ šai š (/ʃ/)
  Ϥ ϥ 90 fai f
  Ϧ ϧ ai (/x/)
  Ϩ ϩ hori h,
  Ϫ ϫ ania (/ʤ, g, ɟ/)
  Ϭ ϭ čima č (/q, ʧ, gʲ, ʃ/)
  Ϯ ϯ ti ti (/ti, c/)
  900 pˢis ənše

Litreacha as aibítir Dheamótach na hÉigiptise:

iairiglif   litir Dheamótach   litir Choptach
SA
  Ϣ š
f
  Ϥ f
M12
  Ϧ
F18
Y1
  Ϩ h
U29
  Ϫ
k
  Ϭ č
D37
t
  Ϯ   ti