Is focal (cé is moite den forainm) úsáidte a aithin aicme ar bith na daoine, áiteanna nó rudaí é ainmfhocal. Tugtar ainmear air i nGaeilge na hAlban. '