De réir diageolaíocht go leor eaglaisí Críostaíocha, ina measc an eaglais Chaitliceach Rómhánach, na heaglaisí Ceartchreidmheacha, agus a lán eaglaisí Protastúnacha tá trí phearsa in aon Dia amháin, ar a dtugtar an Tríonóid. Is iad seo an tAthair, an Mac agus an Spiorad Naomh.