Ceartaiseacht pholaitiúil

Is seachaint na saghsanna leagan cainte nó gníomh a fheictear le fág amuigh, imeallú, nó maslú dreamanna na daoine aatá faoi mhíbhuntáiste sóisialta nó eatrom orthu é ceartaiseacht pholaitiúil.