Is láithreán seandálaíochta é Cnóbha, suite i gContae na Mí, Poblacht na hÉireann.

Cnóbha, i mBrú na Bóinne.