Eocaróit
Raon iontaiseach: Méiseaprótarasóch - Úrnua
Aicmiú eolaíoch
Forfhearann:Neomura
Fearann:EocarótEukaryota
Whittaker agus Margulis, 1978
Ríochta
Animalia - Ainmhithe
Fungi - Fungais
Plantae - Plandaí
Fíligineacht chomhroghnach

Tugtar eocaróit ar ainmhithe, plandaí, fungais agus prótaistigh, .i. na beothaigh go léir ina n-eagraítear a gcuid ceall i struchtúir choimpléascacha iniata i scannáin.

An núicléas an struchtúr scannáncheangailte a léiríonn an difríocht idir chealla eocarótacha agus cealla prócarótacha; is mar gheall ar láithreacht an núicléis a húsáidtear an t-ainm "eocarót", ó na focail Gréigise ευ (a chiallaionn "maith/fíor") agus κάρυον ("cnó"). Bíonn orgánaidí scannáncheangailte eile ann i mórán ceall eocarótach, ar nós miteacoindrí, coimpléasc Golgi agus coirpiní Golgi. Is minic a bhíonn lascnaidí uathúla ag eocaróit, déanta de micrifhidíní i leagan amach 9+2.