Foireann rugbaí náisiúnta na Rómáin

Thosiagh na romain ag imirt rugbaí le roinnt Blian anuas, tá said ag feasbhú de reir a cheile .