Cloigtheach Chluain Dolcáin. Beidh Cluain Dolcáin aitheanta mar cheann de na líonraí Gaeilge

Is iad Líonraí Gaeilge (English: Irish Language Networks) ná líonraí Gaeilge aitheanta go hoifigiúil ag stáit Phoblacht na hÉireann tar éis teacht i bhfeidhm leis Acht na Gaeltachta 2012 in 2012.

Faoi Acht na Gaeltachta 2012, tá sé i gceist go mbeidh an Ghaeltacht bunaithe feasta ar chritéir theangeolaíocha seachas ar limistéir thíreolaíocha mar a bhí go dtí sin. Anois tá an phleanáil teanga ag leibhéal an phobail lárnach do phróiseas an tsainmhínithe nua don Ghaeltacht. Tá deis ag ceantair lasmuigh de na ceantair Ghaeltachta aitheantas reachtúil a bhaint amach mar Líonraí Gaeilge nó mar Bhailte Seirbhíse Gaeltachta, faoi réir critéir áirithe a bheith comhlíonta acu ó Údarás na Gaeltachta agus Foras na Gaeilge.[1][2]

D'fhógair Foras na Gaeilge ag ndeireadh 2015 go mbeidh cúig cheantar aitheanta mar Líonraí Gaeilge in Éirinn- Cluain Dolcáin; Baile Locha Riach; Inis; Carn Tóchair agus Béal Feirste.[3] Tá súil ag bord Fhoras na Gaeilge go bheidh níos mó líonraí Gaeilge aitheanta sa todhchaí freisin.

Féach FreisinCuir in Eagar

TagairtíCuir in Eagar

  1. Acht na Gaeltachta 2012 -An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
  2. Líonraí Gaeilge- Foras na Gaeilge
  3. Cúig cheantar fógartha mar ‘Líonraí Gaeilge’ ag Foras na Gaeilge -Tuairisc.ie