Liosta bailte agus sráidbhailte in Éirinn

Na bailte in Éirinn a bhfuil níos mó ná 100 duine ina gcónaí iontu dar leis an daonáireamh.

 • Abhóca
 • Ailt an Chorráin
 • Aird Mhór | An Aird Mhóir | An Aird Mhór | An Ard Mhór | An tArd Mór | Ard Mór
 • An Baile Dubh | An Bhuaile Dhubh | Baile Dubh | Baile Uí Dhuibh | Béal Átha Duibh
 • An Baile Gallda
 • An Baile Gearr | Béal Átha Ghártha
 • An Baile Mór
 • An Baile Nua | An Baile Rua | An Bhuaile Rua | Baile an Róigh | Baile Reo | Baile Ró
 • An Bháinseach
 • An Bhlarna
 • An Bhrosnach | Brosnach
 • An Bhuiríos
 • An Blaic | An Leon Dubh
 • An Briotás | Briotás
 • An Brú | Bruigh
 • An Caisleán Riabhach
 • An Carraigín | Na Carraigíní
 • An Chabrach
 • An Charraig | Carraig na Siúire
 • An Cheapach Mhór | An Cheapaigh Mhóir | An Cheapaigh Mhór

An Cheathrú Chaol An Chlais Mhór | Clais Mhór An Chloichín | An Cloichín | Na Cloichíní An Chreatalach | An Chreatalach Mhór An Clochán | Clochán Beadaí An Clochán | Tír Mhic Bhrain An Cnoc Álainn | An Lios Dearg | Belmont | Olltóir An Craoslach An Cromán An Daingean An Daingean | An Dún | An Dúnán | Dún | Dún Bleisce | Dún na hEisce | Dún Uí Mhaoilmhichíl | Dúna An Eaglais An Rampar | An Tóchar An tÁth Leathan | Áth Leathan | Béal an Átha Ard an Rátha Ard Fhearta Ard Fhíonáin Ard Sceach | Ard Scéithe | Ard Sciath Ardach Áth an Chóiste Áth an Choite Áth an tSléibhe Áth Choirc | Baile an Chaisleáin | Baile an tSeanchaisleáin | Baile Chaisleáin Chriofainn | Baile Chaisleáin Ó mBuí | Caiseal Dúna | Caisleán Boirne | Caisleán Dhún Dealgan | Ceathrú an Chaisleáin | Trodóg Áth Dara Áth Eascrach Áth na bhFuinseog | Áth na Fuinseoige | Tuaim Sruthra Baile Adaim | Baile Adáim | Baile Ádaim | Maigh Arnaí Baile an Átha | Béal an Átha | Béal an Fheá Baile an Átha | Béal an Átha | Béal an Fheá Baile an Bharúnaigh Baile an Bhrúnaigh | Baile Bhrún | Baile na mBrúnach Baile an Chaisil | Baile an Chaistil Baile an Chaisleáin Baile an Chartha Baile an Daighin Baile an Droichid Baile an Fhéaródaigh | Baile an Rodaigh | Baile an Róid Baile an Gharraí Baile an Gharraí Baile an Locha | Baile na Loiche Baile an Londraigh | Baile an Lóndraigh Baile an Mhóta Baile an Róba Baile an tSaghasaigh Baile an tSratha | Béal Átha an tSratha Baile Átha an Rí Baile Átha an Róine | Baile Ruáin | Baile Uí Ruáin Baile Átha Buí Baile Átha Fhirdhia Baile Átha hÚlla Baile Bachaille Baile Brigín Baile Chaisleáin an Róistigh Baile Chaisleáin Bhéarra Baile Choitín Baile Chonaill | Baile Uí Choinéil | Baile Uí Chonaill | Béal Átha Conaill Baile Cloch | Baile Cloiche | Baile na Cloiche | Bealach Cloiche Baile Coimín | Lios na mBeannacht Baile Deasumhan Baile Hac Baile Íomhair Baile Lifín Baile Mhic Íre | Baile Uí Mhic Thíre Baile Mhic Shíomoin | Baile na Síomonach | Baile Shíomoin | Béal Átha Síomoin Baile na Coille Baile na Martra Baile Réisc Baile Shéamais Dhuibh Baile Sonnáin | Baile Uí Sheanáin | Béal Átha Seanaidh Baile Trá Baile Uí Bheacháin | Baile Uí Mhacháin Baile Uí Chanáin Baile Uí Chléireacháin Baile Uí Choileáin Baile Uí Chonnmhaí Baile Uí Mhaolchaisil Baile Uí Mhatháin Balana Balla Bántír Béal an Dá Chab Béal an Mhuirthead Béal Átha an Fhóid Béal Átha an Ghaorthaidh Béal Átha an Tuair Béal Átha Beithe Béal Átha Beithe Béal Átha Chomair Béal Átha Fearnáin Béal Átha Grean Béal Átha hAmhnais Béal Átha hÉis Béal Átha Póirín Béal Átha Ragad Béal Tairbirt Bealach an Doirín Bealach Conglais Beannchar Beanntraí Beaufort | Lios an Phúca Biorra Bré Breacánach Brú Rí Buiríos Mór Osraí Buiríos Ó Luigheach Buiríos Uí Chéin Bun an Tábhairne Bun na hAbhann Bun na Leaca Cairlinn Cairthe | Carrach | Ceárach Caisleán an Dinigh Caisleán Eilís Caisleán Ghriaire Caisleán Ó Liatháin Caisleán Uí Chonaill Callainn | Callán Cam Eolaing Carn an Bhua Carn Domhnach Carraig Uí Leighin Cathair Chinn Lis Cathair Saidhbhín Ceann an Droichid Ceann Chlochair Ceann Poill Ceapach Choinn Cill Dhéagláin Cill na Mallach Claonadh Clárach | Clóirtheach Cluain Cluain an Róistigh Cluain Ard | Cluain Ioraird Cluain Bolg Cluain Bú Cluain Caoin Cluain Maine Cluain na Slí Cluain Tuaiscirt Cnoc na Muirleog Coill an Chollaigh Coill Dubh Collann Conaithe Conga Conmhaigh Creachmhaoil Crois Mhaoilíona Cromadh Cuan Bhaile na Cúirte Cuanach | Uí Chuanach Cúil Áine Cúil Dabhcha Cúil Ghréine Cúil Mhuine Cúirt Mhic Shéafraidh Cúl an Gharraí Daingean Uí Chúis Díseart Diarmada Doire an tSoirn Domhnach Bat Droichead an Chaisleáin Droichead an Chláirín Droichead Binéid Droichead na Bandan Droichead na Bríde Dún ar Aill Dún Ard Dún na Séad Dún Uabhair Eachroim | Eachroim (Béal Átha na Sluaighe) Eas Géitine Fiodh Alúine Gob an Choire Mainistir Laoise Mainistir na Búille Mainistir na Féile Mainistir Ó dTorna Muinchille Oileán Ciarraí Pointe na Síge