Móin

Is bailiú d’ábhar fásra meathlaithe í an mhóin, a chruthaítear i bportaigh nó bogaigh eile. Baintear feidhm aisti mar bhreosla.