Is bailiú d’ábhar fásra meathlaithe í an mhóin, a chruthaítear i bportaigh nó bogaigh eile. Baintear feidhm aisti mar bhreosla.

Móin
Is tacar sonraí é PEATMAP ina bhfuil cruthchomhaid córais faisnéise geografaí a léiríonn dáileadh na dtailte móna ar fud an domhain.