Ollstóráil sonraí

Úsáid teicníochtaí is bogearraí bunachar ar leith chun rochtain ar shonraí roghnaithe, ó chomhlacht nó eagraíocht stáit mar shampla, chun staidéar a dhéanamh ar chlaontaí is patrúin gnó, do phleanáil an ghnó. Bíonn na sonraí seo roghnaithe chun cabhrú sa phleanáil, agus oiriúnaithe chun ceisteanna a fhreagairt in ionad idirbheartaíochtaí a dhéanamh. De ghnáth, easportáiltear na sonraí roghnaithe oiriúnaithe ó phríomhbhunachar an chomhlachta go dtí bunachar tánaisteach in ollstóráil, a dhéantar inrochtana do bhainisteoirí cuí ar leith ar fud an chomhlachta lena n-úsáid.