Ceann den dara fáinne i gcodanna blátha, a dtugtar an coróinín orthu ina n-iomláine. De ghnáth bíonn sé mór gealdaite chun pailneoirí a aomadh, ach uaireanta mílítheach, laghdaithe nó as láthair.

Peiteal