Is éard is sandhi ann ná an fheinimeán teangeolaíochta ina n-athraíonn cáilíocht consan mar gheall ar an bhfocal a thagann roimhe. Mar sin, má chríochnaigh an focal roimhe ar chonsan leathan athróidh sé an consan a leanann é go consan leathan freisin. Mar sin "dhún sé", d'athródh an 'n' leathan sin an 's' caol go 's' leathan. Baineann se le hathruithe ag teorainneacha na bhfocal.