An difríocht idir athruithe ar: "Aigéad hidreafluarach"

 
Tá an fhluairíd hidrigine intuaslagtha san uisce beag beann ar choibhneas an dá chomhdhúil. Tugtar aigéad hidreafluarach ar an meascán. Sna tuaslagáin chaola tá an t-aigéad hidreafluarach réasúnta lag mar aigéad, toisc nach bhfuil sé démhéirithe, agus tá nasc láidir hidrigine idir an t-ian hiodrocsóiniam H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> agus an t-ian fluairíde F<sup>+</sup>. Sna tuaslagáin ardtiúis bíonn an fhluairíd hidrigine démhéirithe go <chem>H2F2</chem>, agus tá an démhéir seo i bhfad níos láidire mar aigéad ná an aonmhéir HF.
 
Úsáidtear an fhluairíd hidrigine le sáraigéid a tháirgeadh. Má théann comhdhúil a bhfuil áit do leictreondís aici (is é sin, comhdhúil ar aigéad í de réir theoiric fhairsingithe Lewis ar an aigéad) agus an fhluairíd hidrigine le chéile, agus ceann de leictreondíseanna an adaimh fhluairín ag dul san fholúntas atá ag aigéad Lewis di, cruthófar móilín sáraigéid: gheofar aigéad fluarantamónach <chem>SbF5-FH</chem>, má théann an fhluairíd hidrigine agus an pheantafluairíd antamón <chem>SbF5</chem> le chéile.
 
 
 
{{Fréamh an Eolais}}