An difríocht idir athruithe ar: "An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath"

no edit summary
m (Hide until someone creates all those groovy templates.)
Tá Scoil an Leighis nasctha le h[[Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann]] agus é mar phríomh-ospidéal oiliúna acu.
 
 
==Foirgnimh san Ollscoil agus cinn atá nasctha léi==
 
Foirgneamh Agnes McGuire d'Obair Shóisialta
Ionad Talamhaíochta & Eolaíocht an Chothaithe
Teach an Aird Mhóir
Banc, AIB
Árais Chónaithe na Mac Léinn, Belgrove
Bloc D na Carraige Duibhe
Halla Thoir/Thiar na Carraige Duibhe
Ionad Scrúduithe na Carraige Duibhe
Aireagal na Carraige Duibhe
Bialann na Carraige Duibhe
Árais Chónaithe Mac Léinn na Carraige Duibhe
Ionad Thaighde ar Ghlair Thógálacha
Ionad Um Shintéis agus Chembhitheolaíocht
Institiúid Deirmeolaíochta Charles
Ospidéal Ollscolaíoch na Leanaí
Ionad Clinton an Léinn Mheiriceánaigh
Saotharlann na gCóras Coimpléascach agus Oiriúnaitheach
Ionad Ríomhaire
Ionad na Ríomheolaíochta agus na Faisnéisíochta
Institiúid Mhic Con Mí
Coombe Women's Hospital Ospidéal Ollscoile an Choim do Mhná
Daedalus Building Áras Daedalus
Energy Centre Ionad Fuinnimh
Engineering and Materials Science Centre Ionad Innealtóireachta & Eolaíocht na nÁbhar
Geary Institute Institiúid Uí Ghadhra
Gerard Manley Hopkins Centre Lárionad Gerard Manley Hopkins
Árais Chónaithe na Mac Léinn, Gleann na Mine
Scoil Chéimithe agus Ghnó
Foirneamh Hanna Sheehy-Skeffington
Ionad na nEolaíochtaí Sláinte
Humanities Institute Ireland Institiúid na hÉireann don Léann Daonna
Industrial Microbiology Micribhitheolaíocht Thionsclaíoch
James Joyce Library Building Leabharlann James Joyce
John Hume Institute for Global Irish Studies Institiúid John Hume don Léann Éireannach Domhanda
Lung Fibrosis Fiobróis Scamhóige
Lyons Estate Eastát Lyons
Mater Misericordiae Hospital Ospidéal an Mater Misericordiae
Medical Bureau of Road Safety An Biúró Liachta um Shábháilteacht ar Bhóithre
Merville Student Residences Árais Chónaithe na Mac Léinn, Merville
Muckross Student Residences Árais Chónaithe Mhucrois
National Institute for Bioprocessing Research and Training An Institiúid Náisiúnta um Thaighde & Oiliúint Bithphróiseála
National Maternity Hospital An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais
National Virus Reference Laborary An tSaotharlann Náisiúnta Tagartha Víris
Newman Building Áras Newman
Newman House Teach Newman
NovaUCD NovaUCD
O'Kane Institute of Film Ionad Léinn Scannánaíochta Uí Chatháin
O'Reilly Hall Halla Uí Raghallaigh
Oakmount Creche Naíolann Chnocán Daireach
Our Lady Seat of Wisdom Church Séipéal Mhuire Suí na hEagna
Our Lady's Children's Hospital Ospidéal Mhuire na Leanaí
Planning and Environmental Policy Polasaí Comhshaoil agus Pleanála
Proby Residence Áras Cónaithe Proby
Quinn School of Business Scoil Ghnó Uí Chuinn
Richview Lecture Building Foirgneamh Léachtaí Richview
Richview Library Leabharlann Richview
Richview Memorial Hall Halla Cuimhneacháin Richview
Richview Newstead Block A Richview Newstead Bloc A
Richview Newstead Block B Richview Newstead Bloc B
Richview Newstead Block C Richview Newstead Bloc C
Richview School of Architecture Scoil na hAiltireachta, Richview
Roebuck Castle Caisleán an Ruabhoic
Roebuck Castle Catered Residences Árais Chónaithe Chaisleán an Ruabhoic
Roebuck Hall Residences Árais Chónaithe an Ruabhoic
Roebuck Legal Education Centre Ionad Oideachais Dlí an Ruabhoic
Roebuck Offices Oifigí an Ruabhoic
Rosemount Cnócán na Rós
Royal Hospital Donnybrook An tOspidéal Ríoga, Domhnach Broc
Science Centre Ionad Eolaíochta
Science Centre - Hub Ionad Eolaíochta - Mol
Science Centre - North Ionad Eolaíochta - Thuaidh
Science Centre - South Ionad Eolaíochta - Theas
Science Centre - West Ionad Eolaíochta - Thiar
Sports Centre Ionad Spóirt
Sports Pavillion An Pailliún Spóirt
St Michael's Hospital Ospidéal Naomh Micheál
St Stephens San Stiofán
Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann
Lárionad na Mac Léinn
Club na Mac Léinn
Ionad Cúraim Sláinte an Choim
Gort na Sceiche
Áras Uí Thiarnaigh
Ospidéal Ginearálta an Tulach Mhór
Foirgneamh Taighde UCD
Institiúid Uirbeach na hÉireann
Ospidéal Tréadliachta
Ionad na nEolaíochtaí Tréadliachta
Teach Radharc na Coille
==Cumainn agus Meáin na Mac Léinn==
 
6,448

edits