An difríocht idir athruithe ar: "An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath"

Bialann na Carraige Duibhe
Árais Chónaithe Mac Léinn na Carraige Duibhe
[[Ionad Thaighde ar Ghlair Thógálacha]]
[[Ionad Um Shintéis agus Chembhitheolaíocht]]
Institiúid Deirmeolaíochta Charles
Ospidéal Ollscolaíoch na Leanaí
Ionad na Ríomheolaíochta agus na Faisnéisíochta
Institiúid Mhic Con Mí
Coombe Women's Hospital [[Ospidéal Ollscoile an Choim do Mhná]]
Daedalus Building Áras Daedalus
Energy Centre Ionad Fuinnimh
Engineering and Materials Science Centre Ionad Innealtóireachta & Eolaíocht na nÁbhar
Geary Institute [[Institiúid Uí Ghadhra]]
Gerard Manley Hopkins Centre Lárionad Gerard Manley Hopkins
Árais Chónaithe na Mac Léinn, Gleann na Mine
Scoil Chéimithe agus Ghnó
Foirneamh Hanna Sheehy-Skeffington
[[Ionad na nEolaíochtaí Sláinte]]
Humanities Institute Ireland Institiúid na hÉireann don Léann Daonna
Industrial Microbiology [[Micribhitheolaíocht Thionsclaíoch]]
James Joyce Library Building Leabharlann James Joyce
John Hume Institute for Global Irish Studies Institiúid John Hume don Léann Éireannach Domhanda
Lung Fibrosis [[Fiobróis Scamhóige]]
 
Lyons Estate Eastát Lyons
Mater Misericordiae Hospital [[Ospidéal an Mater Misericordiae]]
Medical Bureau of Road Safety [[[An Biúró Liachta um Shábháilteacht ar Bhóithre]]
Merville Student Residences Árais Chónaithe na Mac Léinn, Merville
Muckross Student Residences Árais Chónaithe Mhucrois
National Institute for Bioprocessing Research and Training [[An Institiúid Náisiúnta um Thaighde & Oiliúint Bithphróiseála]]
National Maternity Hospital [[An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais]]
National Virus Reference Laborary [[An tSaotharlann Náisiúnta Tagartha Víris]]
Newman Building Áras Newman
Newman House Teach Newman
NovaUCD NovaUCD
O'Kane Institute of Film Ionad Léinn Scannánaíochta Uí Chatháin
O'Reilly Hall Halla Uí Raghallaigh
Oakmount Creche Naíolann Chnocán Daireach
Our Lady Seat of Wisdom Church Séipéal Mhuire Suí na hEagna
Our Lady's Children's Hospital Ospidéal Mhuire na Leanaí
Sports Centre Ionad Spóirt
Sports Pavillion An Pailliún Spóirt
St Michael's Hospital [[Ospidéal Naomh Micheál]]
St Stephens San Stiofán
[[Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann]]
Lárionad na Mac Léinn
Club na Mac Léinn
Ionad na nEolaíochtaí Tréadliachta
Teach Radharc na Coille
 
==Cumainn agus Meáin na Mac Léinn==
 
6,448

edits