An difríocht idir athruithe ar: "An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath"

==Foirgnimh san Ollscoil agus cinn atá nasctha léi==
 
* Foirgneamh Agnes McGuire d'Obair Shóisialta
* Ionad Talamhaíochta & Eolaíocht an Chothaithe
* Teach an Aird Mhóir
* Banc, AIB
* Árais Chónaithe na Mac Léinn, Belgrove
* Bloc D na Carraige Duibhe
* Halla Thoir/Thiar na Carraige Duibhe
* Ionad Scrúduithe na Carraige Duibhe
* Aireagal na Carraige Duibhe
* Bialann na Carraige Duibhe
* Árais Chónaithe Mac Léinn na Carraige Duibhe
* [[Ionad Thaighde ar Ghlair Thógálacha]]
* [[Ionad Um Shintéis agus Chembhitheolaíocht]]
* Institiúid Deirmeolaíochta Charles
* Ospidéal Ollscolaíoch na Leanaí
* Ionad Clinton an Léinn Mheiriceánaigh
* Saotharlann na gCóras Coimpléascach agus Oiriúnaitheach
* Ionad Ríomhaire
* Ionad na Ríomheolaíochta agus na Faisnéisíochta
* Institiúid Mhic Con Mí
* [[Ospidéal Ollscoile an Choim do Mhná]]
* Áras Daedalus
* Ionad Fuinnimh
* Ionad Innealtóireachta & Eolaíocht na nÁbhar
* [[Institiúid Uí Ghadhra]]
* Lárionad Gerard Manley Hopkins
* Árais Chónaithe na Mac Léinn, Gleann na Mine
* Scoil Chéimithe agus Ghnó
* Foirneamh Hanna Sheehy-Skeffington
* [[Ionad na nEolaíochtaí Sláinte]]
* Institiúid na hÉireann don Léann Daonna
[[Micribhitheolaíocht Thionsclaíoch]]
* Leabharlann James Joyce
* Institiúid John Hume don Léann Éireannach Domhanda
* [[Fiobróis Scamhóige]]
* [[Ospidéal an Mater Misericordiae]]
 
* [[[An Biúró Liachta um Shábháilteacht ar Bhóithre]]
[[Ospidéal an Mater Misericordiae]]
* Árais Chónaithe Mhucroisna Mac Léinn, Merville
[[[An Biúró Liachta um Shábháilteacht ar Bhóithre]]
* Árais Chónaithe na Mac Léinn, MervilleMhucrois
* [[An Institiúid Náisiúnta um Thaighde & Oiliúint Bithphróiseála]]
Árais Chónaithe Mhucrois
[[An Institiúid Náisiúnta um Thaighde & Oiliúint Bithphróiseála]]
[[An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais]]
[[An tSaotharlann Náisiúnta Tagartha Víris]]
6,448

edits