An difríocht idir athruithe ar: "Scitsibhéascna"

Úsáid an t-alt anseo. Tá "Meiriceá" deimhnitheach i "Béarla Mheiriceá" agus mar sin níl an t-alt ceadaithe ansin, ach tá sé de dhíth roimh "Béarla Coiteann Afrai-Mheiriceánach". Maidir le "leichte", ní thuigfeadh aon duine (mé féin san áireamh) é.
(Úsáid an t-alt anseo. Tá "Meiriceá" deimhnitheach i "Béarla Mheiriceá" agus mar sin níl an t-alt ceadaithe ansin, ach tá sé de dhíth roimh "Béarla Coiteann Afrai-Mheiriceánach". Maidir le "leichte", ní thuigfeadh aon duine (mé féin san áireamh) é.)
Is éard atá i gceist leis an scitsibhéascna ná go bhfuil níos mó ná aon norm amháin ar fáil don phobal teanga agus nach bhfuil na cainteoirí cinnte cé acu norm ba chóir dóibh a úsáid leis an teanga a mhúnlú air. Mar shampla, tá cuid de lucht labhartha na Gaeilge barúlach go mba chóir dóibh cloí leis an gCaighdeán Oifigiúil, cuid eile den tuairim gurbh fhearr dóibh aithris a dhéanamh ar sheanchanúint a réigiúin nó a nGaeltachta féin, fiú nuair nach ionann gramadach na canúna agus gramadach an Chaighdeáin.
 
Mar shampla eile: [[an Fhraincis]] chaighdeánach agus [[Criól Fraincise Háítí]] agus [[Béarla Mheiriceá|Béarla Caighdeánach Mheiriceá]] seachas an [[Béarla Coiteann Afrai-Mheiriceánach]]. Sna cásanna seo, feictear go bhfuil ceann amháin de na teangacha go “dona”, is é sin nach teanga "cheart" í, agus b’fhéidiransin gois mbeadhiomaí cainteoir a chainteoirbheadh ag iarraidh roinnta úsáidítheanga a “cheartú”cheartú agus leas a bhaintfhorcheartú agus teilgeanacha cainte nó tréithe gramadaí as roinntan roghannaleagan níos"íseal" den teanga a measúlasheachaint. Is gnách go gcuireann nadearcadh dearcaídiúltach diúltachaar sinan ngnáthurlabhra náire ar na cainteoirí faoi [[ Úsáid (teanga)|úsáidchineálacha úsáide teanga]] nach léiríonnbhfuil gradam ag roinnt leo, go hoscailte nó go hindíreach, trí leas a bhaint as shaintréithesaintréithe teanga a bhfuil meas an phobail orthu, amhail fhuaimniúfhuaimeanna naan leichteleagain eile"ardchéime" den teanga.<ref>{{citation|url=|teideal =''Problems of Linguistic Insecurity in Multicultural Speech Contexts''|publisher = Annals of the New York Academy of Sciences |author= Wilma Bucci | author2=Milton Baxter|date= December 1984}}</ref>