An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta - Other languages