Is orgán ar éadain ainmhithe í an tsrón. Bíonn polláirí ann agus úsaitear í chun rudaí a bholú.

Srón