Is éard is taisteal ann ná díláithriú nó aistriú duine nó daoine óna áit chónaithe go háit eile. Fáth amháin le taisteal is ea an turasóireacht, ach is forbairt sách nua-aimseartha é sin. Ó luathstair an chine dhaonna go dtí an dara leath den 19ú haois ba chúiseanna praiticiúla a spreag daoine chun bóthair: trádáil sa chuid ba mhó, agus ina dhiaidh sin taiscéalaíocht, coilíniú tíortha agus staidéir eolaíochta.

Taisteal cultúrtha ar siúl sa Chambóid
Thaistil Alexander von Humboldt agus Bonplant i réigiún na hAmasóine sa 19ú haois chun eolas faoin dúlra agus samplaí de a bhailiú.