Uimhir shimplí nó veicteoir a shainíonn staid chórais chandamaigh is na luachanna breathnaithe ar an gcóras sin. Bíonn na luachanna scoite de ghnáth. Uimhir chandamach shimplí is ea an lucht. Uimhir chandamach veicteoireach is ea an ghuairne. Rangaítear na cáithníní fo-adamhacha is na staideanna adamhacha de réir a n-uimhreacha candamacha.