Is cosaint airgeadais ar rud éigin a d'fhéadfadh tarlú é an t-árachas.[1] Is iad achtúirí na daoine a dhéanann an measúnú ar chostas an árachais.

Cineál ÁrachaisCuir in Eagar

  • Árachas sláinte
  • Árachas gluaisteáin
  • Árachas tí
  • Árachas tionóisce

Árachas Sóisialach Pá-choibhneastaCuir in Eagar

Is é seo árachas atá riachtanach in Éireann. Tá ar gach duine atá ag tuill airgead íoc as, agus téann an airgead isteach chuig an Ciste Árachais Shóisialaigh [2]. Tugann an costas seo cosaint duit i gcás gortú nó cailliúint do phoist. Tá liosta fhada do no sochar atá le fáil, tá Sochar Cuardaitheora Poist, Sochar Breoiteachta, Sochar Sláinte agus Sábháilteachta, Sochar Máithreachais, Sochar Uchtála, Sochar Easláine, Pinsean Baintrí nó Baintrí Fir (Ranníocaíoch), Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocaíoch), Pinsean Stáit (Idirlinne), Pinsean Stáit (Ranníocaíoch), Deontas Méala, Sochar Cóireála, Sochair Dhíobhálacha Ceirde, Sochar Cúramóra san áireamh [3].

Cuideachtaí ÁrachaisCuir in Eagar

Is é an "Irish Insurers Federation" (IFF) an ball ionadaíoch d'árachóirí in Éirinn [4]. Tá 63 cuideachta mar bhaill don ghrúpa seo. Tá thart ar 15,000 duine fostaithe go díreach sa tionsclaíocht. Is iad "Irish Life" agus "Hibernian Aviva" na cuideachtaí is cáiliúla in Éirinn.

TagairtíCuir in Eagar

  1. http://www.cogg.ie/downloads/1-9%20Arachas.pdf
  2. http://www.welfare.ie/GA/Topics/PRSI/Pages/prsiexp.aspx
  3. http://www.welfare.ie/GA/Topics/PRSI/Pages/prsiclasses.aspx
  4. http://www.iif.ie/