Today's featured content

Göke (1495) the flagship of Kemal Reis.jpg

Ag seo téarmaí seoltóireachta a bhaineann le longa adhmaid agus báid.

Ní bhíodh de cheangal idir Éire agus tíortha eile ach na longa, agus tá Éire féin lán de lochanna agus d’aibhneacha. Fágann seo go bhfuil an teanga breac le téarmaíocht seoltóireachta agus loingseoireachta agus cuid di tugtha isteach ón Lochlainnis agus ón mBéarla trí lonnaitheoirí ón iasacht.

Tá tagairt déanta in Adamnani Vita S. Columbae (“Beatha Cholm Cille”), saothar Laidine de chuid an 7ú haois, do “longa fada” a bhí déanta d'adhmad giúise agus d'adhmad daire agus do choití agus do churacha a thug adhmad chun Oileán Í chun soithí a thógáil. Nuair a bhain na Lochlannaigh fúthu in Éirinn sa 9ú haois bhunaigh siad bailte móra ar an gcósta agus lean siad orthu ag déanamh a gcuid long féin. I measc na bhfocal a thug na Lochlannaigh don Ghaeilge tá ancaire ... [ Níos mó ]

Sa nuacht

Eolaíochtaí Matamaitice agus Nádúrtha

Bitheolaíocht · Ceimic · Éiceolaíocht · Eolaíocht an domhain · Eolaíocht shláinte – Micribitheolaíocht · Fisic · Matamaitic · Réalteolaíocht · Ríomheolaíocht · Staidreamh

Ealaíona agus Eolaíochtaí Feidhmeacha
Ailtireacht · Cumarsáid · Dlí · Eolaíocht leabharlainne agus faisnéise · Eolaíocht muintire agus caiteora · Gnó · Gnóthaí poiblí · Innealtóireacht · Innealtóireacht bhogearraí · Iompar · Leigheas · Oideachas · Polaitíocht · Reacht · Rialtas · Talmhaíocht · Teicneolaíocht

Fealsúnacht agus Eolaíochtaí Sóisialta
Antraipeolaíocht · Eacnamaíocht · Eolaíocht pholaitiúil · Fealsúnacht · Miotaseolaíocht · Oideachas · Seandálaíocht · Síceolaíocht · Socheolaíocht · Stair · Stair na heolaíochta agus na teicneolaíochta · Teanga · Teangeolaíocht · Tíreolaíocht

Cultúr agus na Míndána
Amharclann · Caitheamh aimsire · Ceirmeacht · Ceol · Ceoldráma · Clasaicigh · Cluichí · Cócaireacht · Creideamh · Damhsa · Dána agus dearthóireacht radharcach · Dealbhóireacht · Déanamh Priontaí · Dearcealaíona · Drámaíocht · Ealaíon · Filíocht · Fótagrafaíocht Mínealaíne · Garraíodóireacht · Idirlíon · Laethanta saoire · Lámhcheird · Litríocht · Meáin chumarsáide · Ogham · Oirfide · Péintéireacht · Raidió · Scannánaíocht · Spórt · Teilifís · Turasóireacht

Catagóirí

Am · Ainmhithe · Ceimic · Cultúr · Daoine · An Domhan · Dúlra · Éire · Eolaíocht · Fisic · Iompar · Réalteolaíocht · Reiligiún · Sochaí · Stair · Teangacha · Tíortha · Tíreolaíocht · Vicipéid
Léigh i dteanga eile