I measc na laethanta saoire in Éirinn, tá:

Camille Pissarro, 'Bank Holiday, Kew', 1892