Sa Ríocht Aontaithe agus i roinnt tíortha Comhlathais, is dlíodóir (nó de ghnáth abhcóide in Albain) é/í Abhcóide an Rí (nó abhcóide de ghnáth in Albain) a bhíonn ina d(h)líodóir trialacha. Le linn réimeas an rí, tugtar King's Counsel (KC) orthu, agus le linn réimeas na banríona Queen's Counsel (QC) .' Ceaptha go teicniúil ag monarc na tíre mar dhuine de 'His [Her] Majesty's Counsel learned in the law', is i Sasana agus sa Bhreatain Bheag a tháinig an post i bhfeidhm. Choinnigh roinnt tíortha eile de chuid an Chomhlathais an teideal, agus chuir tíortha eile deireadh leis an bpost, nó d'athainmníodh iad chun comhshonruithe monarcacha a bhaint, mar shampla 'Abhcóide Sinsearach' (Béarla:'Senior counsel' nó Senior Advocate').

Caracatúr 1903 d'Abhcóide an Rí Robert McCall ag caitheamh a chuid éadaí cúirte ag Barra Shasana agus na Breataine Bige. Chun freastal ar an gCúirt, caitheann sé 'caidhp mhosach', agus 'bandaí', in ionad lása ag an mbóna, ach coinníonn sé an róba síoda agus an chasóg eireabaill chúirte a chaitear ar ócáidí searmanais.

Is oifig í ceapachán mar Abhcóide an Rí, arna bronnadh ag an gCoróin, atá aitheanta ag na cúirteanna sa Ríocht Aontaithe. Tá sé de phribhléid ag comhaltaí suí laistigh den bharra laistigh den chúirt. Toisc go gcaitheann na baill róbaí síoda de dhearadh ar leith (féach róba cúirte), go neamhfhoirmiúil. tugtar 'receiving, obtaining, or taking silk', ar cheapachán mar Abhcóide an Rí, agus is minic a dtugtar 'silks' air. [1] Déantar ceapacháin ó ghairm an dlí ar bhonn fiúntais seachas ar leibhéal áirithe taithí. Is iondúil gur abhcóidí iad na hiarratasóirí rathúla, nó (in Albain) abhcóidí a bhfuil 15 bliana de thaithí acu nó níos mó.Déantar ceapacháin laistigh de ghairm an dlí ar bhonn fiúntais seachas leibhéal ar leith taithí. Is gnách go mbíonn iarratasóirí rathúla ina n-abhcóidí, le 15 bliana nó níos mó de thaithí.

Bunús stairiúil i Sasana agus sa Bhreatain Bheag

cuir in eagar
  1. Oxford English Dictionary, v. Silk.