Is éard is béarlagair ann ná teanga (focail, frásaí agus cleachtais) de shainréim theanga ar fearr le baill áirithe ionghrúpaí thar an stór focal coitianta de theanga chaighdeánach, d'fhonn a mbaill céannacht mar ghrúpa a bhunú, strainséirí a eisiamh, nó iad araon. Tháinig an focal Béarla "slang" féin chun cinn san 18ú haois agus tá sé sainithe ar bhealaí iomadúla ó ceapadh é. Le gach sainmhíniú, tá impleachtaí an bhéarlagair éagsúil.