Charlotte's Web (idirdhealán)

leathanach idirdhealán

Úrscéal de chuid E. B. White ón bhliain 1952 is ea Charlotte's Web. Is féidir leis baint freisin le:
Catagóir: Idirdhealáin
Tá níos mó ná brí amháin leis an bhfocal "Charlotte's Web (idirdhealán)"; déan rogha ón liosta seo.
Idirdhealán is ea an leathanach seo - má thainig tú anseo trí ghlíogáil ar nasc éigin in alt Vicipéide, treoraigh an nasc sin go dtí an leathanach ceart le do thoil, nó léigh anseo.