Is ionann coir chogaidh agus sárú ar dhlíthe an chogaidh as a n-eascraíonn freagracht choiriúil aonair as gníomhartha comhraiceoirí i gcaingean, mar shampla sibhialtaigh a mharú d’aon ghnó nó príosúnaigh chogaidh a mharú d’aon ghnó, céastóireacht, gialla a ghlacadh, maoin shibhialtach a scrios gan ghá, foréigean gnéis aimsir an chogaidh, agus pioladóireacht.

D’eascair coincheap foirmiúil na gcoireanna cogaidh as códú an ghnáthdhlí idirnáisiúnta a bhí i bhfeidhm ar chogaíocht idir stáit cheannasacha, amhail Cód Lieber (1863) Arm an Aontais i gCogadh Cathartha Mheiriceá agus Coinbhinsiúin na Háige 1899 agus 1907 le haghaidh idirnáisiúnta cogadh.

Sa bhliain 1474, ba é Peter von Hagenbach an chéad triail le haghaidh coire cogaidh, a thuig binse ad hoc de chuid Impireacht Naofa na Róimhe, as an bhfreagracht ceannais a bhí air as gníomhartha a shaighdiúirí. In ainneoin gur áitíodh go raibh géillte aige d’orduithe uachtaracha, ciontaíodh von Hagenbach, daoradh chun báis é, agus dícheannaíodh é.

Coinbhinsiúin na Háige

cuir in eagar

Conarthaí idirnáisiúnta a bhí i gCoinbhinsiúin na Háige a caibidlíodh ag an gCéad agus ag an Dara Comhdháil Síochána ag an Háig, an Ísiltír, i 1899 agus 1907, faoi seach, agus bhí siad, in éineacht le Coinbhinsiúin na Ginéive, i measc na chéad ráitis ar dhlíthe cogaidh agus coireanna cogaidh i. corpas tosaigh an dlí tuata idirnáisiúnta.