Comhairle Contae Chiarraí

Is údarás atá freagrach as rialtas áitiúil i gContae Chiarraí í Comhairle Contae Chiarraí (Béarla: Kerry County Council). Tá sé á rialú ag an Achta um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2001. Tá an Comhairle freagrach as tithíocht, Bóthair agus Iompair, pleanáil uirbeach agus forbairt, áiseanna agus cultúr, agus timpeallacht. Tá 33 comhairleoirí sa comhairle. Tarlaíonn toghcháin gach cúig bliana ag úsáid Vóta Aonair Inaistrithe (VAI). Is é Moira Murrell príomhfheidhmeannach na comhairle. Is é Trá Lí an Phríomhbhaile Contae.

Comhairle Contae Chiarraí
Áras an Chontae, Ráth Teas, Co. Chiarraí
An ceantar faoi rialú na comhairle