Comhairle Contae Thiobraid Árann

Lógó na comhairle

Is údarás atá freagrach as rialtas áitiúil i gContae Thiobraid Árann í Comhairle Contae Thiobraid Árann (Béarla: Tipperary County Council). Tháinig sé i bhfeidhm ar 3 Meitheamh 2014 tar éis na toghcháin áitiúla 2014. Bunaíodh é tar éis chumasc Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh agus Comhairle Contae Thiobraid Árann Theas faoi théarmaí an Achta um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014. Tá an Comhairle freagrach as tithíocht, Bóthair agus Iompair, pleanáil uirbeach agus forbairt, áiseanna agus cultúr, agus timpeallacht. Tá 40 comhairleoirí sa comhairle. Tarlaíonn toghcháin gach cúig bliana ag úsáid Vóta Aonair Inaistrithe (VAI). Is é Joe McGrath príomhfheidhmeannach na comhairle.

An ceantar faoi rialú na comhairle