Comhairle Contae an Chláir

Is údarás atá freagrach as rialtas áitiúil i gContae an Chláir í Comhairle Contae an Chláir (Béarla: Clare County Council). Tá sé á rialú ag an Achta um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2001. Tá an Comhairle freagrach as tithíocht, Bóthair agus Iompair, pleanáil uirbeach agus forbairt, áiseanna agus cultúr, agus timpeallacht. Tá 28 comhairleoirí sa comhairle. Tarlaíonn toghcháin gach cúig bliana ag úsáid Vóta Aonair Inaistrithe (VAI). Is é Pat Dowling príomhfheidhmeannach na comhairle. Is é Inis an Phríomhbhaile Contae.

Comhairle Contae an Chláir
An ceantar faoi rialú na comhairle