Sainmhiniú: ‘séard is comhrá ann ná an chumarsáid idir beirt nó níos mó ar thuairimí agus smaointí de gach saghas .

Foghlaimíonn daoine conas comhrá a bheith acu ag aois an-óg ach tá saghasanna comhráite difriúla ag baint le gach tír.

Fadó in Éirínn ní raibh aon teilifís ná radio le fáil agus mar sin braith daoine ar an comhrá mar cumarsáide. Chuaigh siad ag bothántaíocht tríd na comharsana ag caint lena muintir na háite. Mar sin bhí a lán scéalta acu agus bhí nós béaloideas ann

Anseo in Éireann tá traidisiúin an-mhór againn sa chomhrá… Bhuel, sa chúlcaint níos mó ná an chómhrá! Tá an-suim againn i ngnó daoine eile agus mar sin bíonn an-chuid le rá againn do dhaoine eile.

Tá teanga dhifiriúil i ngach tír. Mar shampla,an francaíse, an spainnis agus an gearmanis. Is í an ghaeilge teange náisiúnta na hÉireann ach tá caniúntí difiriúla i ngach chontae. Níl a lán béim ar an ngaeilge sa lá atá inniu seachas sa ghaeltacht. Mar sin ní bhíonn mórán comhrátí as gaeilge.

Tá a lán saghsanna comhrá mar shampla....argóintí, leachtaí, comhrá rómánsúil, comhrá dáiríre, comhrá greannmhar,

Nuair a bhíonn daoine ag argóint bíonn siad ag béiceadh lena céile, bíonn siad feargach, agus uaireanta éiríonn daoine foréigneach