Is éard is an fhoclóireolaíocht ann ná craobh den teangeolaíocht a bhaineann le tábhacht agus cur i bhfeidhm na bhfocal. Bíonn brí áirithe ag focal, bíonn grúpa fuaimeanna ar leith aige, agus feidhm áirithe gramadaí. Mar sin, bíonn aonad séimeantach, fóineolaíoch agus gramadaí aige. San fhoclóireolaíocht, scrúdítear an focal sna gnéithe sin go léir. Bíonn focail ag athrú go leanúnach ina bhfoirm agus ina mbrí agus scrúdaíonn an t-eolaí foclóireolaíochta stór focal na teanga i dtéarmaí a úsáid, a forbairt agus a úsáid reatha. Déantar an staidéar ar idirchaidreamh na n-aonad léacsach i dtéarmaí na contrárthachtaí agus na cosúlachtaí atá eatarthu.

Féach freisin

cuir in eagar