Is éard is tíreolaíocht cósta ann ná an staidéar ar an comhéadan dinimiciúil idir an fharraige agus an talamh, ag ionchorprú an gheografaíocht fhisiceach (i.e. geomoirfeolaíocht chósta, geolaíocht agus aigéaneolaíocht) agus geografaíocht dhaonna (socheolaíocht agus stair) an chósta araon. Baineann sé le próisis síonchaithimh chósta a thabhairt chun soiléire, go háirithe tonnghníomhú, gluaiseacht dríodair agus freisin an aimsir, agus na bealaí ina mbíonn daoine ag idirghníomhú leis an chósta.

Carnán aolchloiche Ordaivísí sleabhctha, ag taispeáint creimthe cósta. Osmussaar Thiar Thuaidh, an Eastóin.