Is é rud is gibrilin ann: ceann de hormóin na bplandaí a rialaíonn fás agus a théann i gcion ar phróisis forbraíochta éagsúla, lena n-áirítear fadú ar na cealla, péacadh, suanacht na mbaclóg, bláthú, léiriú gnéasach,ionduchtú einsímeach agus aosú duillí agus torthaí.

GA452D, An móilín is coitianta de na gibriliní.