Is éard is moirféim ann ná an t-aonad is lú i dteanga a bhfuil aistriúchán séimeantach ag baint leis.

Sampla ón nGaeilge: Tá dhá mhoirféim san fhocal "glanann", "glan" moirféim shaor, agus "-ann" moirféim nasctha.

Sa moirfeolaíocht, tá ceithre shaghas móirféimí ann:

  • Móirféim shaor: is féidir leis a bheith in a aonar agus ciall séimeantach ann. M.sh.: "múin" sa focail "múinteoir". Freisin, is féidir leo a bheith nasctha le léacsaeim eile.
  • Móirfeím nasctha: ní fhágtar an móirféim seo ach amháin nasctha le léacsaeim eile, mar shampla, an "il" in "ildaite". Go hiondúil, is réimíreanna agus iarmhíreanna iad.
  • Móirféim infleicseach: athraíonn na móirféimeanna seo an t-uiseal, uimhir, inscne, agus araile, an fhocail atá i gceist. Mar shampla: an "bh" in "ár bhfuinneog".
  • Móirféím dhíorthach: Is é an móirféim seo an cineál a déanann focail nua as focail eile. Mar shampla: an "-ach" in "áthasach".

Feic freisin Cuir in Eagar