Teimpléad:Grianghraf-poiblíochta

Cóipcheart neamhchinnte

Is íomhá faoi chóipcheart í seo atá eisithe ag comhlacht nó eagraíocht éigin lena tháirge/shaothar a chur i mbéal an phobail (mar chuid d'ábhar fógraíochta ar nós preaseisiúint nó a leithéid). Tá an dóchúlacht ann gurb iad an comhlacht nó an t-ealaíontóir, úinéir an chóipchirt don mhír fhógraíoctha seo; is gá duit fianaise a chur ar fháil gurb amhlaidh an cás. Is cúis scriosta í, gan an fhianaise seo a chur ar fáíl.

Creidtear gur féidir roinnt íomhánna den chineál seo a úsáid faoi choimirce úsáid chóir as reacht cóipchirt na Stát Aontaithe:

  • chun an duine, an táirge, an eachtra nó an t-ábhar sin atá i gceist a shoiléiriú
  • in éagmais rogha eile atá saor

ar an Vicipéid Gaeilge a óstáiltear ar fhreastalaithe de chuid na fondúireachta neamhbhrabúis Wikimedia i Stáit Aontaithe Mheiriceá.

B'fhéidir go bhfuil sárú cóipchirt i gceist le húsáid na híomhá seo i gcásanna eile, ar an Vicipéid nó lasmuigh di. Féach ar Vicipéid:Úsáid chóir agus Vicipéid:Grianghrafanna poiblíochta le haghaidh tuilleadh eolais.

Ina theannta sin, b'fhéidir gur thug úinéir an chóipchirt cead an íomhá seo a úsáid i saothair ar nós na Vicipéide. Má rinneadh é sin, áfach, is dócha nach gcloíonn an cead sin le ceadúnas saor. Chomh maith, ba chóir d'athúsáideoirí thráchtála tríú páirtí a mhachnamh má bheadh brú cuideachta i gceist ar ábhar na híomhá, má tá duine san íomhá.

Don té a uaslódáileann an comhad: Níor cheart an chlib seo a úsáid ach amháin má tá duine, táirge, nó eachtra i gceist a tháinig go cinnte as fearas preasa nó foinse ar an gcuma céanna go mbeadh sé á hathúsáid sna meáin. Déan mionchuntas ar an fath go bhfuil sé feiliúnach úsáid chóir a lorg sa chás seo, mar a léirítear ag Vicipéid:Leathanach tuairiscithe íomhá, agus cuir foinse an tsaothair, an grianghrafadóir agus na sonraí cóipchirt ar fáil. Ina theannta sin, má thug úinéir an chóipchirt cead, déan cur síos ar na téarmaí sin.