Aimsitheoir Aonfhoirmeach Acmhainne

Is éard is Aimsitheoir Aonfhoirmeach Acmhainne (Béarla: Uniform Resource Locator, URL) ann ná cineál Aitheantóir Aonfhoirmeach Acmhainne a chuireann in iúl cá bhfuil acmhainn áirithe le fáil agus conas is féidir teacht ar an acmhainn sin. Sa ghnáthchaint, is minic a thugtar URL ar an seoladh gréasáin, cé go bhfuil an úsáid sin beagáinín mícheart.

Ba é Tim Berners-Lee a d'fhorbair comhréir an aimsitheora aonfhoirmigh acmhainne, mar chuid den aitheantóir aonfhoirmeach acmhainne, thiar sa bhliain 1994. Níl sé sásta inniu leis an dóigh a mbaintear úsáid as na poncanna san aimsitheoir, agus é den bharúil go mbeadh sé níos fearr fanacht i dtuilleamaí na slaiseanna amháin. Níl sé sásta leis an tslais dhúbailte a chuirtear ar lorg an http: sna seolta gréasáin ach an oiread.

Cibé scéal é, is mar seo a chuirtear an t-aimsitheoir tipiciúil i dtoll le chéile:

  • I dtús, tugtar ainm an phrótacail a úsáidtear, nó an scéimainm;
  • agus ansin, ag brath ar an scéim a úsáidtear, an t-óstainm (ainm an óstríomhaire) nó an seoladh prótacail idirlín (seoladh IP);
  • an uimhir phoirt;
  • ainm cosáin an chomhaid atá le breathnú nó an ríomhchláir atá le rith;
  • teaghrán iarratais, le haghaidh ríomhchláir áirithe ar nós na scripteanna comhéadain choitinn geataí;
  • agus, más comhad HTML atá ann, is féidir go bhfuil ancaire ann: ansin, in áit an comhad a thaispeáint ó thús, rachfar san áit den chomhad a bhfuil an t-ancaire ag tagairt di.

Mar sin:

cineál_acmhainne://ainm_úsáideora:pasfhocal@fearann:port/ainmanchosáingodtíancomhad?teaghrán_iarratais#ancaire