Is roinn de chuid rialtas Thuaisceart Éireann í an Roinn Airgeadais agus Pearsanra.