An Roinn Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe (Tuaisceart Éireann)

Is roinn de chuid rialtas Thuaisceart Éireann í an Roinn Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe.