Na Biáide

Na BiáideCuir in Eagar

Is méanar do lucht an dobróin,
óir sólásófar iad.
Is méanar dóibh seo atá ceansa,
óir gheobhaidh siad an talamh mar oidhreacht.
Is méanar dóibh seo a bhfuil ocras agus tart chun na fíréantachta orthu,
óir sásófar iad.
Is méanar do lucht na trócaire,
óir déanfar trócaire orthu.
Is méanar dóibh seo atá glan ó chroí,
óir feicfidh siad Dia.
Is méanar do lucht síochána a dhéanamh,
óir glaofar clann Dé orthu.
Is méanar dóibh seo a d'fhulaing géarleanúint mar gheall ar an bhfíréantacht,
óir is leo ríocht na bhflaitheas.
Is méanar daoibh féin nuair a thabharfar aithis daoibh agus a ghéarleanfar sibh,
agus nuair a chuirfear gach sórt drochrud in bhur leith go bréagach mar gheall ormsa.
Bíodh áthas oraibh agus gairdeas, mar is mór é bhur dtuarastal ar neamh;