Séard is bunachar sonraí ann ná bailiúchán leictreonach de shonraí atá gaolmhar go loighciúil lena chéile. San áireamh leis seo, bíonn sainmhíniú de leagan amach na sonraí. Bíonn an sainmhíniú seo deartha le riachtanais eolais na heagraíochta a shásamh.

Tréithe Bunachar Sonraí Cuir in Eagar

  • Leictreonach:– Bíonn na sonraí i dtaisce go fisiceach ar ghléas stórála leictreonach éigin
  • Coibhneasta:– Tá na sonraí atá ann gaolta lena chéile ar bhealach éigin
  • Sainmhíniú Iniata:– Tá cur síos agus formáid chinnte ag baint leis na sonraí
  • Riachtanais Eolais:– Tá na sonraí atá i dtaisce ann tábhachtach don eagraíocht

Córas Bainistíochta Bunachar Sonraí Cuir in Eagar

Bheadh sé casta bunachar sonraí a chruthú ón mbonn aníos. Is feidhmchlár é an córas bainistíochta bunachar sonraí (CBBSDBMS i mBéarla) a ligeann d’úsáideoir bunachar sonraí a chruthú agus a úsáid.

Samhlacha Bunachar Sonraí Cuir in Eagar

Tá samhlacha éagsúla in úsáid le sonraí a eagrú. I measc na samhlacha éagsúla atá ann, tá:

Is í an tsamhail choibhneasta an ceann is coitianta atá in úsáid sa lá atá inniu ann. I gcás na samhla seo, is féidir na sonraí a shamhlú a bheith coinnithe i bhfoirm táblaí.

CBBSanna Coitianta ar an Margadh Cuir in Eagar

Úsáidí Bunachar Sonraí Cuir in Eagar

Tá bunachair shonraí in úsáid go forleathan sa saol sa lá atá inniu ann. Bíonn bunachair shonraí ag plé le gníomharthara ar nós:

  • Earraí a cheannach san ollmhargadh
  • Cárta creidmheasa a úsáid
  • Leabhar a thógáil ar iasacht ó leabharlann
  • Ticéid ceolchoirme nó pictiúrlainne a cheannach