Comhairle Contae Chorcaí

Is údarás atá freagrach as rialtas áitiúil i gContae Chorcaí í Comhairle Contae Chorcaí (Béarla: Cork County Council). Tá sé á rialú ag an Achta um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2001. Tá an Comhairle freagrach as tithíocht, Bóthair agus Iompair, pleanáil uirbeach agus forbairt, áiseanna agus cultúr, agus timpeallacht. Tá 55 comhairleoirí sa comhairle. Tarlaíonn toghcháin gach cúig bliana ag úsáid Vóta Aonair Inaistrithe (VAI).Is é Corcaigh an Phríomhbhaile Contae.

An ceantar faoi rialú na comhairle