Is éard is cothromóid dhifreálach ann, ná cothromóid mhatamaiticiúil le haghaidh feidhme anaithnide i gcomhair athróige amháin nó níos mó, agus ina mbíonn díorthaigh de chuid na feidhme ann freisin.

Is féidir go leor dlíthe nádúrtha a fhoirmliú tré leas a bhaint as cothromóidí difreálacha. mar sin, is gléas riachtanach iad cothromóidí difreálacha le haghaidh samhaltaithe mhatamaiticiúla.