Is éard is fionnuisce ann ná uisce nádúrtha a fhaightear ar dhromchla an Domhain in oighearchlúideacha, in oighearchaidhpeanna, in oighearshruthanna, i bportaigh, i locháin, i locha, in aibhneacha agus srutháin, agus faoi thalamh mar screamhuisce in uiscígh agus sruthanna faoi thalamh. De ghnáth, bíonn tiúchan íseal salainn thuaslagtha agus solad tuaslagtha ar fáil ann. Go sonrach, ní chuirtear san áireamh sáile agus uisce goirt leis an téarma 'fionnuisce', cé go mbíonn uiscí mianraí-shaibhir, mar shampla fuaráin iarnachcha san áireamh. Baintear úsáid as an téarma "uisce milis" chun cur síos ar uisce úr i gcodarsnacht le salann goirt.

An Domhan le feiceáil ó Apollo 17. Tá 61% den fhionnuisce, nó 1.7% d'uisce iomlán ar domhan san oighearchlúid Antartach.