I gcúrsaí airgeadais, is éard is iasacht ann ná aistriú airgid ó pháirtí amháin go páirtí eile in éineacht le socrú go n-íocfar ar ais é. Tugtar an t-iasachtóir at an bpáirtí a thugann an t-airgead ar iasacht, agus an t-iasachtaí ar an bpáirtí a ghlacann leis. De ghnáth, bíonn ar an iasachtaí ús a íoc ar an airgead.

De ghnáth, sa cháipéis a leagann amach téarmaí na hiasachta (m.sh. nóta gealltanais), sonraítear an méid airgid a tugadh ar iasacht, an ráta úis, agus an dáta aisíocaíochta.

Féach freisin

cuir in eagar