Is an séú leabhar sa Bhíobla é Leabhar Iósua.

Leabhar Iósua