Sa bhfisic is an cheimic, aonad an SI do mhéid ábhair. Sainmhínítear an mól ábhair mar mhais an oiread céanna adamh den ábhar sin is atá d'adaimh i 0.012 kg de charbón-12.